Spring naar content

Aanvragen C.C.S. Cronestipendia geopend

1 april 2020

Vanaf vandaag is het mogelijk een aanvraag in te dienen voor een van de C.C.S. Cronestipendia die tijdens het ILFU 2020 uitgereikt zullen worden aan beloftevolle, in Utrecht woonachtige auteurs. Lees hier alle criteria en voorwaarden.

Het voelt wat vreemd in deze onzekere tijden de oproep voor de Cronestipendia 2020 te publiceren, maar juist omdat veel schrijvers momenteel minder inkomsten hebben door geannuleerde optredens is het misschien fijn vooruit te kijken. De Gemeente Utrecht en het ILFU (International Literature Festival Utrecht) hebben daarom besloten de uitnodiging voor een stipendiumaanvraag doorgang te laten vinden.

 

Net als in eerdere jaren stelt de Gemeente Utrecht in 2020 drie stipendia à € 3000,- beschikbaar voor beloftevolle auteurs woonachtig in Utrecht en aanpalende gemeentes. Proza, poëzie, non-fictie, kinderboeken, columns; alle genres komen in aanmerking. Hieronder vindt u alle criteria voor deelname. Toekenningen in het verleden wijzen uit dat een motivatiebrief van de auteur zelf het beste werkt om de jury te overtuigen.

 

De jury bestaat dit jaar wederom uit Daphne de Heer (oud-directeur Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam), Enne Koens (toneel- en kinderboekenschrijver) en Fabian Stolk (universitair docent moderne letterkunde aan de Universiteit Utrecht).

De C.C.S. Croneprijs, die in 2019 werd uitgereikt aan Maxim Februari, is een driejaarlijkse prijs en wordt dus opnieuw uitgereikt in 2022.

ILFU 2020
De uitreiking van de drie stipendia vindt plaats tijdens het ILFU International Literature Festival Utrecht (19 september tot en met 3 oktober). Het ILFU zal in september op allerlei manieren en via verschillende platforms een podium geven aan literatuur en poëzie. Literatuur en poëzie hebben iets wezenlijks te zeggen over onze samenleving. Ze werpen een nieuw licht op belangrijke thema’s en bieden afleiding, verlichting, verdieping en troost en dat geldt nog sterker nu we in een onzekere tijd verkeren./div>

C.C.S. Cronestipendia voor beloftevolle auteurs

Een beloftevolle Utrechtse auteur is:

– een auteur die een contract heeft met een uitgeverij voor een eerste publicatie ofwel reeds één, twee of maximaal drie publicaties op zijn naam heeft staan bij een reguliere uitgeverij.
– een auteur die inwoner is van de gemeente Utrecht of directe omgeving.

Voldoet u aan deze voorwaarden, en wilt u voor het stipendium in aanmerking komen, meld u dan schriftelijk aan vóór 1 juli, 12:00 uur:

Bij voorkeur per e-mail: sophie@ilfu.com

Ofwel per post:
C.C.S. Croneprijzen Gemeente Utrecht
p/a ILFU – International Literature Festival Utrecht
Oudegracht 237
3511 NK Utrecht
Aanmeldingen worden alleen in behandeling genomen, als de volgende informatie is bijgevoegd:
– naam, adres, emailadres, telefoonnummer, geboortedatum
– een kopie van een bankafschrift of een bankpas met daarop naam begunstigde, naam bank en het IBAN-nummer
– een curriculum vitae met een overzicht van eerdere publicaties of een kopie van een contract met een uitgeverij
– een motivatie waarom het stipendium bijdraagt aan de publicatie van nieuw werk
– een voorbeeld van eigen werk (poëzie: maximaal 6 kantjes A4 of proza: maximaal 10 kantjes A4. Niet langer!)
– indien er reeds een of meerdere werken zijn gepubliceerd ontvangt de jury graag minimaal één van deze publicaties meegestuurd met de inzending.
De jury geeft voor toekomstige inzenders, met name prozaïsten, het volgende advies: selecteer zorgvuldig het fragment dat je instuurt ter beoordeling. Een gedicht heeft nu eenmaal als afgerond kunstwerk op zichzelf veel meer zeggingskracht dan een fragment uit een roman. Kies bijvoorbeeld voor een kort verhaal of een afgerond artikel voor je inzending, en als je een stuk uit je roman wilt insturen, kies dan voor het eerste hoofdstuk van je roman of in elk geval een op zichzelf staande passage en/of leid je romanfragment goed in.

Procedure

1. Inzenders ontvangen een bevestiging van ontvangst.
2. De organisatie beoordeelt of inzendingen voldoen aan bovengenoemde criteria. Indien dat niet of onvoldoende het geval is, kan een inzending op formele gronden worden uitgesloten van deelname.
3. Uit alle inzendingen wijst de jury maximaal drie laureaten aan. De laureaten worden publiekelijk bekend gemaakt, nadat zij door de organisatie op de hoogte zijn gebracht.
4. De drie laureaten worden uitgenodigd voor en worden geacht aanwezig te zijn bij de uitreiking tijdens het ILFU International Literature Festival Utrecht (19 september – 3 oktober 2020). De datum van de uitreiking zal ten spoedigste aan inzenders worden medegedeeld.

5. Ontvangers van het stipendium verklaren zich bereid met het opnemen van de volgende tekst in de roman, de bundel of de publicatie die met behulp van het stipendium tot stand is gekomen: ‘Voor het schrijven van dit werk ontving de auteur een C.C.S. Cronestipendium van de gemeente Utrecht.’

De winnaars van de C.C.S. Cronestipendia 2019 waren Kalib Batta, Jessica van Geel en Joep van Helden.
Voor meer informatie of met vragen kunt u mailen naar sophie@ilfu.com
Scroll naar boven