Spring naar content

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Dit is de privacyverklaring van Stichting Het Literatuurhuis. Hieronder vallen alle activiteiten die de Stichting onderneemt onder de merknaam ILFU. Onder het ILFU vallen het ILFU International Literature Festival Utrecht en alle aan het ILFU gerelateerde evenementen die plaatsvinden in aanloop naar en tijdens het festival. Omdat al onze activiteiten inmiddels vanuit de naam ILFU plaatsvinden wordt in deze privacyverklaring gerefereerd aan het ILFU.In deze verklaring omschrijven we hoe er met je persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door het ILFU, waar je gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen je gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al je rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring geregeld te raadplegen.

Doelen & beheer
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door het ILFU. Deze worden hieronder toegelicht.

Het versturen van nieuwsbrieven
Het ILFU International Literature Festival Utrecht stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van het ILFU. Het ILFU maaktvoor het versturen van nieuwsbrieven gebruik van Mailchimp. Op het moment van aanmelden, wordt je e-mailadres automatisch voor onbepaalde tijd opgeslagen in de mailinglijst binnen Mailchimp. Je kunt je zelf uitschrijven wanneer je wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven.

ILFU Friends
Als je het ILFU ondersteunt door middel van een vriendenlidmaatschap dan word je opgenomen in het registratiesysteem van de ILFU Friends. Op deze manier kunnen we de voordelen die het lidmaatschap biedt aan je kenbaar maken en je via nieuwsbrieven berichten over voordelen, speciale vriendenevenementen en andere bijeenkomsten of aanbiedingen. Je voornaam, achternaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en leeftijd (optioneel) worden verzameld via het formulier op de website.

Publieksonderzoek
Het ILFU voert geregeld publieksonderzoeken uit, met name na afloop van programma’s. Dit doen we om na te gaan welke publieksgroepen onze programma’s bezoeken en hoe ze deze beoordelen. We gebruiken deze uitkomsten om onze programma’s te evalueren en te verbeteren en delen de uitkomsten met onze subsidiënten en fondsen die ons festival ondersteunen. Publieksonderzoek is vaak een voorwaarde om fondsen te kunnen ontvangen; daarom is dit cruciaal voor het organiseren van onze evenementen. Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld. De enquêtes worden opgemaakt in Survey Monkey en de resultaten worden in Survey Monkey en op de Google Drive van het ILFU bewaard.

Google Analytics
De website van het ILFU verzamelt je gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan je persoonlijke gegevens. Denk hier aan informatie zoals de duur van je websitebezoek of de pagina’s die je bezoekt.

Contact opnemen
Je gegevens zullen verzameld worden als je via e-mail contact opneemt met het ILFU door je bijvoorbeeld aan te melden als vrijwilliger of bij vragen over festivalprogramma’s. Hierbij worden alleen de benodigde gegevens gevraagd die van toepassing zijn op de situatie. Zo registreren we je telefoonnummer en e-mailadres als je je aanmeldt als vrijwilliger, zodat we contact met je kunnen opnemen over je dienst tijdens evenementen. De e-mail van het ILFU wordt gehost bij Yourhosting. Als je contact met ons opneemt via een e-mailadres dat eindigt op @ilfu.com dan worden die betreffende mails voor onbepaalde tijd opgeslagen op de servers van Yourhosting.

Beeldmateriaal
Omdat we de evenementen van het ILFU graag vastleggen op beeld maken we foto’s en filmen we bij de meeste evenementen. Het is hierdoor mogelijk dat je herkenbaar op beeld vastgelegd wordt. Het ILFU verzamelt beeldmateriaal voor promotionele doeleinden en om online te verspreiden. Het ILFU zorgt ervoor dat je persoonsgegevens nooit te relateren zijn aan de beelden die we online verspreiden.

Opslagperiode
Je gegevens worden voor langere tijd bewaard door het ILFU, maar niet langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling je gegevens langer moeten bewaren.

Kaartverkoop
Alle kaartverkoop voor ILFU-activiteiten wordt verricht door Stichting TivoliVredenburg. Wil je tickets aanschaffen zonder persoonlijke gegevens achter te laten, dan kun je dit doen bij de kassa in de centrale hal van TivoliVredenburg.

Bij het aanmaken van een account verzamelt TivoliVredenburg je e-mailadres, voor- en achternaam, tijdstip van aankoop en je woonplaats en leeftijd (laatste twee optioneel). Ze vragen naar deze gegevens zodat ze contact met je op kunnen nemen om informatie te verstrekken rondom het programma waarvoor je een ticket hebt aangeschaft, om eventuele problemen met het bestellen van een ticket te kunnen verhelpen en om inzicht te krijgen in de herkomst en populariteit van programma’s bij verschillende doelgroepen.

Het ILFU heeft een overeenkomst met TivoliVredenburg om de klantgegevens van bezoekers aan ILFU-evenementen met ons als medeorganisator te kunnen delen. We gebruiken deze gegevens om je informatie te kunnen sturen over onze ILFU-evenementen, voor analyse in het kader van
publieksonderzoek, klanttevredenheidsonderzoeken en om mailingen te kunnen doen over passende programma’s of aanbiedingen van het ILFU. We delen deze gegevens niet met andere partijen. Wanneer je bezwaar hiertegen hebt, dan zijn er verschillende opties (zie verder onder Rechten).

Voor meer informatie over het bewaren van gegevens via je account van TivoliVredenburg kun je hun Privacy Statement raadplegen.

Beveiliging
Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door het ILFU of door eerdergenoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via de bovenstaande software en zijn beveiligd meteen wachtwoord en, waar mogelijk, met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar het ILFU. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord. Het aantal apparaten dat toegang tot jouw gegevens heeft wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt je bezoek aan onze website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat je verbinding met de website van het ILFU privé is. Je herkent deze beveiliging aan het slotje voor de url.

Rechten
Je hebt te allen tijde het recht om ons te vragen om je inzage te verlenen in je persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Wanneer je vragen, opmerkingen of klachten hebt over het gebruik van je persoonsgegevens, dan kun je altijd contact met ons opnemen door ons te mailen op info[at]ilfu.com.

Indien je overweegt een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen, willen we je verzoeken eerst contact met ons op te nemen.

Plichten
Het ILFU verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van het ILFU via mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd kan het ILFU deze dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met het ILFU met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst je toestemming voor worden gevraagd.

Het ILFU behoudt zich het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer het ILFU dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van het ILFU te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te beschermen.

Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op via: info[at]ilfu.com Oudegracht 237, 3511 NK Utrecht 030 2318376

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens je bezoek aan onze website op je apparatuur wordt geplaatst of uitgelezen. Via dit tekstbestand worden gegevens, soms persoonsgegevens, opgeslagen of geraadpleegd. Aan de hand van deze (persoons)gegevens kun je bij een later bezoek worden herkend. Wij gebruiken op onze website de volgende soorten cookies:

Functionele cookies
Dit zijn cookies die nodig zijn voor het goed functioneren van de website. Bijvoorbeeld om een bezoeker ingelogd te houden of voor het winkelwagentje.

Analysecookies
Deze worden gebruikt om de website en bijbehorende statistieken te analyseren, waardoor wij de website kunnen optimaliseren. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te delen met andere derde partijen. Lees hier meer over het privacybeleid van Google.

Social media plugins van derde partijen
Dit zijn cookies die door derde partijen worden geplaatst, in ons geval door Google. Deze cookies maken het mogelijk om video’s van YouTube en kaarten van Google Maps op onze website te plaatsen. Wij hebben geen invloed op hoe Google omgaat met de verkregen informatie uit deze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar de privacyrichtlijnen van Google en YouTube.

Andere websites
Binnen het aanbod op onze website kunnen daarnaast links naar de websites van derde partijen, zoals andere aanbieders, zijn opgenomen. Wij hebben geen invloed op deze websites en dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar de links verwijzen. Wij adviseren je de daar beschikbare informatie over de privacybescherming te bestuderen.

Geen cookies?
Door de instellingen van je browser te wijzigen, kun je aangeven dat je browser geen of beperkte cookies van onze website mag aanvaarden. Hierbij kun je ook alle eerder opgeslagen informatie verwijderen. Een andere manier om cookies tegen te gaan is met een browser-plugin als Privacy Badger. Hiermee is het mogelijk om per cookie te bepalen of deze opgeslagen mag worden en of deze je surfgedrag mag bijhouden.

Let wel op: hierdoor krijg je mogelijk geen of beperkte toegang tot bepaalde functionaliteiten van onze website.

Scroll naar boven