Skip to content

ILFU FRINGE 2020

Informatie en voorwaarden voor deelname:

1. WAT IS ILFU FRINGE
ILFU Fringe is een programma dat een podium biedt aan onontdekt taaltalent, verhalend experiment en cross-overs van taal en andere kunsten. Eén bruisende dag lang is nieuw talent te bewonderen op uiteenlopende locaties (cafés, boekhandels, bibliotheken, hotels, winkelcentra) rond het Vredenburg in Utrecht.

ILFU Fringe is onderdeel van het ILFU International Literature Festival Utrecht. Voor de programmering van het ILFU zijn onze programmeurs erg afhankelijk van het aanbod van uitgevers: we zien op het podium terug wie er recent is uitgegeven, vertaald of veel in de belangstelling staat. Maar de schrijfkunst is veel breder en diverser dan het aanbod van uitgegeven auteurs en dan het geschreven boek alleen.

Met ILFU Fringe geven we ruim baan aan nieuwe talentvolle schrijvers en kunstenaars. Het Fringe programma is bedoeld om bij te dragen aan meerstemmigheid van het aanbod. Taal en literatuur is veel breder is dan alleen het boek. Het is tevens een kans voor talent dat niet vanzelfsprekend door uitgevers of podia wordt gevonden.

De optredens vinden plaats van 15:00 tot 19:00 op zondag 20 september 2020 in de nabijheid van het Vredenburg, waar op dat moment de derde editie van de Utrechtse Boekenmarkt plaatsvindt. Het programma wordt om 19:30 afgesloten op de Rabo Stage in Tivoli.

De ILFU Fringe programmering is gratis toegankelijk voor publiek. Deelnemers mogen bijdragen van het publiek vragen volgens het pay what you can-principe.

2. VOOR WIE
De Fringe is er voor alle talenten die taal en tekst op het podium brengen. Schrijvers, dichters, spoken word artists, muziek- en literatuurprogramma’s, storytelling, theatrale lezingen, evenals theater- en filmprojecten kunnen prima een plek krijgen, zolang de tekst maar centraal staat.
Samenwerkingen met andere kunstdisciplines worden zeer aangemoedigd, schrijvers die niet de gebaande paden betreden, auteurs die iets anders doen dan we al kennen. Voorstellingen hoeven nog niet gemaakt te zijn om in aanmerking te komen voor ILFU Fringe. Het project mag best een try out zijn: de eerste keer dat iemand dit project uitvoert. Zolang het met de begrippen toewijding en talent maar goed zit.

Via het online inschrijfformulier kun je (een plan voor) een voorstelling indienen.
Voor deze editie van de Fringe worden maximaal 12 projecten geselecteerd.

3. CRITERIA
– ILFU Fringe 2020 is open voor alle vormen van taalexperiment. Schrijvers, dichters, spoken word artists, kunstenaars, filmmakers…iedereen kan een programmavoorstel indienen, zolang tekst maar centraal staat.
Uitzondering vormen concerten of stand-up comedy, tenzij het een cross-over project betreft en de hoofdrol voor taal duidelijk zichtbaar is.
– De duur van een optreden is tussen de 20 en maximaal 30 minuten en kan meerdere keren worden uitgevoerd.
– Het optreden moet kunnen plaatsvinden op bijzondere locaties zonder theateropstelling. Denk bijvoorbeeld aan café’s of leegstaande winkelpanden. Houdt daarom rekening met omgevingsgeluiden, geen podium en een publiek dat door de hele ruimte zal staan of zitten.
– De voorstelling is technisch niet te ingewikkeld. De techniek op locatie zal hoogstens een eenvoudige audio installatie zijn. Je kunt uiteraard zelf extra techniek meebrengen.
– De voorstelling moet ‘lichtgewicht’ zijn en in maximaal 30 minuten kunnen worden op- of afgebouwd. Er is op de locaties zo goed als geen opslagruimte beschikbaar.
– Je bent op 20 september 2020 heel de dag en avond beschikbaar.
– Je bent ouder dan 16 jaar.
– Een collectief bestaat uit maximaal 6 personen in verband met de beschikbare ruimte op de locaties.

4. SELECTIE
De inschrijving voor ILFU Fringe 2020 is open t/m 1 juli 2020.
Inschrijven is mogelijk via het online inschrijfformulier. Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.
Bijlagen bij het inschrijfformulier dienen uiterlijk 1 juli 2020 te worden verstuurd via WeTransfer.

Voor deze editie van de Fringe worden maximaal 12 projecten geselecteerd.
De definitieve selectie voor voorstellingen die deel uit zullen maken van het programma wordt gemaakt door de selectiecommissie.

De commissie zoekt met name naar talentvolle cross over-initiatieven en nieuwe vormen van de letteren. Onderscheidende, vernieuwende optredens, samenwerkingen met andere kunstdisciplines worden zeer aangemoedigd, schrijvers die niet de gebaande paden betreden, auteurs die iets anders doen dan we al kennen of kunstenaars die taal als medium kiezen. Uit het voorstel moet toewijding en talent duidelijk blijken.

Uitsluitend voordragen uit eigen werk is niet de bedoeling van ILFU Fringe. De tijdsblokken nemen 20 tot 30 minuten in beslag. Dat is te lang om te vullen met de voordracht van één auteur. Wil je je eigen werk centraal stellen: denk dan na over samenwerkingen met andere schrijvers, muzikanten, film- of theatermakers en maak een aantrekkelijk programma dat minimaal 20 minuten lang boeit.

De jury kijkt verder naar de haalbaarheid van de voorgestelde productie binnen de (productionele) condities van ILFU Fringe.

Uiterlijk 3 augustus 2020 maken we bekend welke acts zijn geselecteerd voor deelname.
Na de selectie maken we een afspraak voor een kort intakegesprek.

Met vragen over de inschrijfprocedure kun je contact opnemen met linde@ilfu.com.

5. FINANCIEEL
We vragen geen inschrijvings- of deelnamebijdrage aan artiesten.
De producties die worden geselecteerd voor ILFU Fringe 2020 ontvangen €500 ex. btw bij wijze van werkbudget. Dit bedrag is bedoeld voor productiekosten zoals huur repetitieruimte, aanschaf van attributen, reis- en verblijfkosten etc.
Ook mogen de deelnemers bijdragen aan het publiek vragen volgens het pay what you can-principe.

Wanneer in aanloop naar het festival problemen zich voordoen waardoor de voorstelling geannuleerd dreigt te moeten worden, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.

6. WAT VERWACHTEN WE VAN JOU
ILFU Fringe verwacht van al haar deelnemers dat zij in staat zijn de ingediende plannen zelfstandig financieel, productioneel en artistiek te realiseren. ILFU Fringe presenteert de voorstelling, maar produceert deze niet.
De auteur/het collectief draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de (productionele) realisatie van de voorstelling.

De auteur/het collectief is verantwoordelijk voor het regelen van een technicus die de voorstelling opbouwt en draait.

Het optreden vindt plaats in een locatie die je door ILFU krijgt toegewezen. Je voert je productie gedurende de dag drie keer op met tussenpauzes, definitieve tijden zijn afhankelijk van het definitieve dagprogramma.

Je levert definitief publiciteitsmateriaal (tekst en beeld) uiterlijk 10 augustus 2020 aan, zodat we je productie mee kunnen nemen in de overkoepelende promotie van het festival.
Deelnemende auteurs/collectieven zijn zelf mede verantwoordelijk voor het trekken van publiek. Zorg voor een goede promotie van het optreden en speel jezelf met de nodige energie in de kijker.

Deelnemende auteurs/collectieven voldoen aan de geldende veiligheidsnormen binnen de podiumkunsten. De festivalorganisatie is niet aansprakelijk voor ongevallen en schade of verlies van eigendommen van groepen of speellocaties.

Deelnemende auteurs/collectieven beschikken indien van toepassing over de benodigde uitvoeringsrechten van hun optreden en/of de gebruikte muziek.

7. WAT KUN JE VAN ONS VERWACHTEN
ILFU is verantwoordelijk voor het bepalen van de speellocatie, het aantal optredens en de speeltijden.
Dit gebeurt o.a. op basis van de voorkeuren die worden aangegeven in het inschrijfformulier en in overleg met de auteur/het collectief en de speellocatie.

ILFU zorgt voor de promotie van het festival als geheel. De Fringe optredens worden opgenomen in de ILFU publiciteit, het Fringe programma, op de ILFU website en op de social media uitingen van het festival.

ILFU organiseert begeleiding voor de deelnemers in de vorm van repetitiebezoek en advies van de selectiecommissie en een contactpersoon binnen de festivalorganisatie op het gebied van productie.
ILFU nodigt verder een selectie programmeurs uit binnen- en buitenland uit die ILFU Fringe zullen bezoeken. De deelnemers ontvangen na hun optreden feedback van de jury.

De selectiecommissie reikt op 20 september ook de ILFU Fringe Award uit.

8. DE KLEINE LETTERTJES
ILFU Fringe is onderdeel van het ILFU: International Literature Festival Utrecht.
Het ILFU brengt literatuur op het podium, in de brede zin van het woord: van het NK Poetry Slam tot lezingen, van literaire filmvertoningen tot de Nacht van de Poëzie en alles ertussenin.

ILFU behoudt zich het recht voor om project te weigeren, zonder opgave van redenen.

ILFU behoudt zich het recht voor om vanwege onvoorziene omstandigheden ILFU Fringe te annuleren of uit te stellen. Mocht dit het geval zijn dan is dat bekend op uiterlijk 3 augustus 2020.

ILFU kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige vorm van schade die ontstaan is naar aanleiding van het gebruik van ingestuurde gegevens door deelnemers.

De gegevens van de personen die zich hebben ingeschreven worden door ILFU vastgelegd in een digitaal bestand; deze informatie wordt niet gedeeld met derden. Door het inschrijfformulier in te vullen, verbindt de ingeschreven deelnemer of groep zich tot het vertonen van zijn/haar project op ILFU Fringe 2020. Indien geselecteerd ga je akkoord met de deelnamevoorwaarden van ILFU Fringe 2020.

Aan bovenstaande uitgangspunten kunnen geen rechten worden ontleend.

Scroll To Top